• visual_1.jpg
  • visual_2.jpg
  • visual_3.jpg

POZYSKANO FUNDUSZE NA KOLEJNĄ DROGĘ W RAMACH "SCHETYNÓWKI"

09.07.2010 r.

 

Od czerwca trwają intensywne prace przy budowie drogi łączącej Baranów z Grębaninem.  To już druga inwestycja realizowana na terenie gminy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (NPPDL). Na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 852540  relacji Grębanin-Baranów i remont drogi gminnej nr 852539  Baranów (Lisiny) w gminie Baranów” gminie Baranów udało się pozyskać 1.742.000,00 złotych, co stanowi 50% ogólnych kosztów inwestycji.  Projekt zakłada przebudowę drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5681P relacji Stradomia Wierzchnia-Grębanin w miejscowości Grębanin do skrzyżowania z drogą gminną nr 852539 Baranów (Lisiny) w miejscowości Baranów oraz remont drogi wiodącej przez Lisiny w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 11 relacji Poznań-Bytom. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę warstw konstrukcyjnych drogi i nawierzchni, przebudowę przepustów drogowych, odtworzenie odwodnienia drogi (rowów), budowę zjazdów oraz budowę ścieżki rowerowej, a także montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Całkowita długość drogi wynosić będzie 3276 metrów bieżących przy szerokości 5,0 metrów. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8 centymetrów ułożonego na podbudowie z kruszywa łamanego. Z jednej strony zamykać ją będzie pobocze gruntowe a z drugiej ścieżką rowerowa i chodnik o łącznej powierzchni 3276 metrów bieżących przy szerokości 2,5 metra o nawierzchni z kostki betonowej oraz z betonu asfaltowego. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dotychczasowej przepustowości drogi i tym samym odciąży eksploatację dróg powiatowych oraz krajowych. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne wpływać będą na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i uwzględniać standardy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Relacja w TELE-OBIEKTYWIE

Obecnie komunikacja samochodowa, rowerowa i piesza odbywa się głównie drogami krajowymi i drogami powiatowymi stwarzając tym samym zagrożenie bezpieczeństwa.
Przebudowa przedmiotowej drogi stworzy dodatkowy ciąg komunikacyjny stanowiący alternatywne połączenie dla dróg krajowych nr 11 Poznań – Bytom i  nr 39 Baranów-Brzeg oraz drogi powiatowej nr 5681P w przypadku wystąpienia np.: zdarzeń drogowych zakłócających ruch. Ponadto wykonanie drogi i ścieżki rowerowej pozwoli na przejecie sporej części ruchu z sąsiednich miejscowości zwiększając tym samym bezpieczeństwo na wszystkich drogach.  Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na poprawę systemu i spójności ciągów komunikacyjnych w powiecie, co umożliwi zwiększenie płynności ruchu, poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne oraz komfort jazdy, usprawni przemieszczanie się pojazdów i pieszych z sąsiadujących miejscowości kilku gmin w kierunku Poznania, Bytomia, Kępna, Brzegu i odwrotnie.
Realizacja inwestycji przyczyni się jednak przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym celu na jezdni zaprojektowano: oznakowanie liniami segregacyjnymi i znakami poprzecznymi, liniowy próg zwalniający listwowy i płytowy z wyznaczonym przejściem dla pieszych, ciąg pieszo - rowerowy oddzielony od jezdni poziomą linią ciągłą oraz punktowymi separatorami ruchu kotwionymi w nawierzchni. Ponadto zaprojektowano  punktowe elementy odblaskowe oraz szykany spowalniające ruch poprzez lokalne zwężenie jezdni z możliwością przejazdu.
Planowany termin ukończenia prac przewidziano na jesień tego roku.

 
Znajdujesz się:
Urząd Gminy Baranów Dla mieszkańców Archiwum wiadomości

bip

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień przechowywania plików cookie na Twoim urządzeniu w naszej polityce plików cookie.

EU Cookie Directive Module Information