• visual_1.jpg
  • visual_2.jpg
  • visual_3.jpg

NAGRODY I STYPENDIA WÓJTA GMINY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

28.06.2011 r.

28 czerwca 2011r. po raz drugi zostały rozdane jednorazowe Stypendia Naukowe i Nagrody Wójta Gminy Baranów dla uczniów szkół,  dla których ogranem prowadzacym jest Gmina Baranów. Stypendium naukowe mogą otrzymać uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen powyżej 5,00 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę ze sprawowania. Natomiast Nagrodę Wójta Gminy Baranów może otrzymać uczeń, który uczęsczał do klasy VI szkoły podstawowej  i klas I -III gimnazjum za:
- najwyższy w szkole wynik egazminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym;
- najwyższy wynik sprawdzianu klas VI
- szczególne osiągnięcia związane z procesem nauczania:
    - finalistom krajowym i wojewódzkim olimpiad i turniejów,
    - laureatom ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów
    - uczniom wybitnie zdolnym z danej dziedziny wiedzy za udokumentowane wysokie osiągnięcia,
- osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewodzkim i krajowym dla zawodnika lub dla drużyny
   
Za miniony rok szkolny 2010/2011 stypendium szkolne otrzymało 53 uczniów, 5 uczniów  indywidualną Nagrodę Wójta Gminy Baranów oraz 2 Nagrody Wójta Gminy Baranów dla drużyny.

Stypendium naukowe i Nagrody Wójta Gminy Baranów  za rok szkolny 2010/2011

Stypendium Naukowe przyznano:

1. Ewie Małolepszej,  zam. Donaborów 31a  
-uczennica kl. VI Zespołu Szkół w Donaborowie
-średnia ocen 5,10 oraz bardzo dobre zachowanie

2. Szymonowi Słomianemu , zam. Jankowy 74d
-uczeń kl. V Zespołu szkół w Donaborowie
-średnia ocen 5,60 oraz wzorowe  zachowanie

3.  Wiktorii Kokot, zam. Donaborów 17
-uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Donaborowie
-średnia ocen 5,22 oraz wzorowe zachowanie

4. Magdalenie  Kula, zam. Grębanin kol. II nr 12
-uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Grębaninie
-średnia ocen 5,64 oraz wzorowe  zachowanie

5. Karolinie Kula, zam. Grębanin kol. II nr 12
-uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Grębaninie
-średnia ocen 5,27 oraz wzorowe  zachowanie

6. Angelice Możdżanowskiej, zam. Grębanin kol. I nr 6
-uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Grębaninie
-średnia ocen 5,36 oraz wzorowe  zachowanie

7. Dominice  Kieszkowskiej, zam. Grębanin 114a
-uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Grębaninie
-średnia ocen 5,55 oraz wzorowe  zachowanie

8. Alicji Lenart, zam. Mroczeń 68
-uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej
-średnia ocen 5,20 oraz wzorowe zachowanie

 9. Weronice Maciejewskiej, zam. Łęka Mroczeńska 48a
-uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej
-średnia ocen 5,10 oraz wzorowe zachowanie

10. Kornelii Maciejewskiej, zam. Łęka Mroczeńska 51a
-uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej
-średnia ocen 5,30 oraz wzorowe zachowanie

11. Aleksandrze Skąpskiej, zam. Mroczeń 52
-uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej
-średnia ocen 5,30 oraz wzorowe zachowanie

12. Dominice Gola, zam. Joanka 36
-uczennica kl. VI Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej
-średnia ocen 5,80 oraz wzorowe zachowanie

13. Julii Mądra, zam. Joanka 62
-uczennica kl. VI Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej
-średnia ocen 5,40 oraz wzorowe zachowanie

14. Mateuszowi Skąpskiemu, zam. Mroczeń 52
-uczeń kl. VI Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej
-średnia ocen 5,50 oraz wzorowe zachowanie


15. Oliwii Michalskiej, zam. ul. Albertowska 2, Słupia pod Kępnem
-uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,45 oraz wzorowe zachowanie

16. Tomaszowi  Jarych, zam. Mroczeń 2
-uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,45 oraz wzorowe zachowanie

17. Hubertowi  Raszewskiemu , zam. Mroczeń 3b
-uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,45 oraz wzorowe zachowanie

18. Korneliuszowi Krawczykowi, zam. Rynek 6, Baranów
-uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,18 oraz bardzo dobre  zachowanie

19. Weronice  Szubert, zam. ul. Młyńska 6, Baranów 
-uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,09 oraz wzorowe zachowanie

20. Annie  Dąbrowskiej, zam. ul. Kwiatowa 10, Baranów 
-uczennica kl. V Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,60 oraz wzorowe zachowanie

21. Wiktorii Gierak , zam. ul. Wrocławska 14, Baranów
-uczennica kl. V Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,40 oraz wzorowe zachowanie

22. Maciejowi Kukuła, zam. Architektów 6, Baranów 
-uczennica kl. V Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,50 oraz wzorowe zachowanie
 
23. Matyldzie  Makowskiej , zam. Wojska Polskiego 38, Kępno
-uczennica kl. V Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,10 oraz bardzo dobre zachowanie 

24. Agnieszce Żłobińskiej, zam. ul. Strumykowa 1, Baranów
-uczennica kl. V Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,80 oraz wzorowe zachowanie

25. Weronice Krawczyk, zam. ul. Polna 1, Baranów 
-uczennica kl. VI Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,50 oraz bardzo dobre zachowanie

26. Mateuszowi  Rak, zam. Rynek 6a, Baranów 
-uczeń kl. VI Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,40 oraz bardzo dobre zachowanie

27. Dariuszowi  Żłobińskiemu, zam. ul. Juszczaka 1, Baranów 
-uczeń kl. VI  Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,10 oraz wzorowe zachowanie

28. Patrycji Kubik , zam. ul. Wrocławska 18, Baranów 
-uczennica kl. VI  Zespołu Szkół w Baranowie 
-średnia ocen 5,30 oraz bardzo dobre zachowanie

29. Szymonowi  Zychla, zam. ul. Kwiatowa 30, Słupia pod Kępnem
-uczennica kl. V Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem
-średnia ocen 5,18 oraz wzorowe zachowanie

30. Weronice Wróbel, zam. ul. Leśna 14, Słupia pod Kępnem
-uczennica kl. V Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem
-średnia ocen 5,54 oraz wzorowe zachowanie

31. Monice  Białek, zam. ul. Szeroka 17, Słupia pod Kępnem
-uczennica kl. VI  Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem
-średnia ocen 5,36 oraz wzorowe zachowanie

32. Annie  Maciejewskiej, zam. ul. Radosna 3, Słupia pod Kępnem
-uczennica kl. VI  Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem
-średnia ocen 5,18 oraz wzorowe zachowanie

33. Agacie Kasprzak, zam. ul. Radosna 1, Słupia pod Kępnem
-uczennica kl. VI Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem
-średnia ocen 5,09 oraz wzorowe zachowanie

34. Ewelinie  Szlezynger, zam. Joanka 31a
-uczennica kl. I Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,87 oraz wzorowe zachowanie

35. Karolinie Gattner, zam. Mroczeń 165s
-uczennica kl. I Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,87 oraz wzorowe zachowanie

36. Barbarze  Grześniak , zam. ul. Dworcowa 1, Słupia pod Kępnem 
-uczennica kl. I Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,33 oraz wzorowe zachowanie

37. Anicie  Bednara , zam. Mroczeń 81b 
-uczennica kl. I Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,27 oraz wzorowe zachowanie


38. Katarzynie Białek , zam. ul. Szeroka 17, Słupia pod Kępnem 
-uczennica kl. I Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,40 oraz bardzo dobre zachowanie

39. Pawłowi  Jerczyńskiemu , zam. ul. Wesoła 5, Słupia pod Kępnem 
-uczennica kl. I Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,13 oraz wzorowe zachowanie

40. Edycie  Glińskiej , zam. ul. Mroczeń 114b 
-uczennica kl. II Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,33 oraz wzorowe zachowanie

41. Weronice  Ostrycharz , zam. Joanka 5 
-uczennica kl. II Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,07 oraz bardzo dobre  zachowanie

42. Katarzynie Grzesiak , zam. Jankowy 45 
-uczennica kl. II Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,07 oraz wzorowe zachowanie

43. Monice  Czapczyńskiej , zam. ul. Kwiatowa 18, Słupia pod Kępnem 
-uczennica kl. II Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,07 oraz bardzo dobre  zachowanie

44. Ilonie  Hadryś , zam. ul. Radosna 7, Słupia pod Kępnem 
-uczennica kl. II Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,33 oraz bardzo dobre  zachowanie

45. Paulinie  Kurzawa , zam. ul. Wąska 26, Słupia pod Kępnem 
-uczennica kl. II Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,27 oraz bardzo dobre  zachowanie

46. Tomaszowi  Glińskiemu , zam. Mroczeń 114b 
-uczeń kl. III Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,67 oraz wzorowe zachowanie

47. Marcie  Lorenz , zam. Jankowy 32 
-uczennica kl. III Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,67 oraz wzorowe zachowanie

48. Julii Orszulak , zam. Mroczeń 172 
-uczennica kl. III Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,67 oraz wzorowe zachowanie

49. Lidii  Zimnej, zam. Mroczeń 165a 
-uczennica kl. III Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,27 oraz wzorowe zachowanie

50. Bartoszowi  Chowis , zam. Grębanin 27 
-uczeń  kl. III Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,43 oraz wzorowe zachowanie

51. Jakubowi  Berskiemu , zam. Grębanin 57 
-uczeń kl. III Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,14 oraz wzorowe zachowanie

52. Dawidowi  Brząkale , zam. Grębanin kol. II nr 17 
-uczeń kl. I Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,07 oraz wzorowe zachowanie

53. Piotrowi  Lorenz , zam. ul. Szeroka 46, Słupia pod Kępnem 
-uczeń kl. III Gimnazjum w Mroczeniu 
-średnia ocen 5,13 oraz bardzo dobre  zachowanie

Indywidualna  Nagroda  Wójta Gminy Baranów:

1.Dominice  Kieszkowskiej, zam. Grębanin 114b
-uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Grębaninie
-Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego –jako jedyna na terenie powiatu;

2.Dominice Gola, zam. Joanka 36
-uczennica kl. VI Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej
-Laureatka V Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego

3.Julii Mądra, zam. Joanka 62
-uczennica kl. VI  Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej
-uzyskała najwyższy wynik w gminie 39 pkt. ze sprawdzianu kl. VI

4.Annie Maciejewskiej, zam. ul. Radosna 3, Słupia pod Kępnem
-uczennica kl. VI Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem
-Laureatka Finału Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnych Warcabach Szkół Podstawowych
5.Dawidowi Brząkale, zam. Grębanin kol. II nr 17
-uczeń kl. III Gimnazjum w Mroczeniu
-osiągnął najwyższy wynik z szkole z egzaminu gimnazjalnego uzyskując łącznie 105 pkt. w tym z części humanistycznej 32 pkt., z matematyczno- przyrodniczej
40 pkt., z języka niemieckiego 33 pkt.

Grupowa  Nagroda Wójta Gminy Baranów dla drużyny :

Uczniowie  z Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem:
1.Monice  Białek, zam. ul. Szeroka 17, 63-648 Słupia pod Kępnem  - 100,00 zł
2.Dawidowi  Grygierzec, zam. ul. Katowicka 11, Słupia pod Kępnem  - 100,00 zł
3.Szymonowi Gogół, zam. ul. Szeroka 6/9, Słupia pod Kępnem  - 100,00 zł

za zajęcie VIII miejsca w Finale Województwa Wielkopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

Uczniowie z Gimnazjum w Mroczeniu:
1.Patrykowi Lorenz, zam. ul. Szeroka 46, Słupia pod Kępnem   - 100,00 zł
2.Paulinie Kurzawa, zam. ul. Wąska 26, Słupia pod Kępnem   - 100,00 zł
3.Monice Czapczyńskiej, zam. Kwiatowa 18, Słupia pod Kępnem  - 100,00 zł

za zajęcie I miejsca w Powiatowych Eliminacjach Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz za zajęcie II miejsca w Finale Województwa Wielkopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa

w Ruchu Drogowym

 
Znajdujesz się:
Urząd Gminy Baranów Dla mieszkańców Archiwum wiadomości

bip

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień przechowywania plików cookie na Twoim urządzeniu w naszej polityce plików cookie.

EU Cookie Directive Module Information