• visual_1.jpg
  • visual_2.jpg
  • visual_3.jpg
Informator
INFORMACJA

alt

Urząd Gminy w Baranowie informuje, żeby jakiekolwiek zdarzenia dotyczące zwierząt bezdomnych jak i dziko żyjących na terenie gminy, zgłaszać pracownikom Urzędu Gminy w Baranowie w dniach pracy urzędu jak i dniach wolnych od pracy pod numerami telefonów:

Sekretarz Gminy Baranów tel. kont.: 517 512 946

Pracownik UG w Baranowie tel. kont.: 609 137 442

 
 
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie
Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Baranów.

 

Komisja działa w następującym składzie:
 
Przewodnicząca- Pani Ewa Brzozowska
Członkowie:
            Pan Dariusz Sadomski,
            Pani Grażyna Gruszka,
            Pani Anna Paczkowska,
            Pani Agnieszka Sitek.


Zakres działania Komisji.


Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:
•    wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miasta Szczecin;
•     prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta;
•     prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
•     wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
•    prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
•    podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2015 r. poz. 875 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. ze zm.).

 
 
ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

alt

Załączniki:
Pobierz (zaproszenie.jpg)zaproszenie.jpg
 
 
UTRUDNIENIA NA UL. MŁYŃSKIEJ W KĘPNIE

PORR Polska Construction S.A. jako generalny wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach POliŚ 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów” na podstawie uzgodnienia projekt tymczasowej organizacji ruchu numer KT.7121.105.2014 z dnia 01.09.2015 r. informuje o planowanym zamknięciu ulicy Młyńskiej w Kępnie pod wiaduktem w km 39,876 linii kolejowej nr Kluczbork – Poznań od dnia 27.11.2015 r. od godz. 7:00 do dnia 27.11.2015 r. do godz. 24:00 oraz od dnia 30.11.2015 r. od godz. 7:00 do dnia 05.12.2015 r. do godz. 24:00 w związku z robotami na wiadukcie.
Za utrudnienia przepraszamy.

 
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM

aa

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 6
Znajdujesz się:
Urząd Gminy Baranów Dla mieszkańców Informator

bip

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień przechowywania plików cookie na Twoim urządzeniu w naszej polityce plików cookie.

EU Cookie Directive Module Information