• visual_1.jpg
  • visual_2.jpg
  • visual_3.jpg

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Baranowie

 

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Baranowie


W celu jak najlepszego wypełniania misji Urzędu Gminy, którą jest służba na rzecz społeczności lokalnej, ustanawiamy Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Baranowie.

 

Kodeks Etyki ma zastosowanie w działaniach pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych jaki i poza nimi, podczas kontaktów z interesantami, przełożonymi i podwładnymi jak również w relacjach wzajemnych pomiędzy pracownikami. Jako pracownicy Urzędu Gminy w Baranowie mamy świadomość jak istotne są dla nas zasady etyczne.

Kierujemy się zasadą UCZCIWOŚCI. Stosujemy przepisy prawa i nie działamy z osobistą chęcią osiągnięcia korzyści. Nie przyjmujemy i jesteśmy przeciwni przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowych i niemajątkowych w zamian za określone działania lub zaniechania na rzecz jakichkolwiek osób. Nie korzystamy ze środków publicznych, w tym ze sprzętu urzędowego, dla realizacji prywatnych celów, a wiedzy uzyskanej w wyniku czynności służbowych nie wykorzystujemy w niegodnych celach.

 

Kierujemy się zasadą PROFESJONALIZMU. Staramy się pogłębiać wiedzę zawodową i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Dbamy o wysoką jakość wykonywanej pracy pod względem etycznym i merytorycznym. Rzetelnie i szczegółowo wyjaśniamy wszystkie sfery rozstrzyganej sprawy. Wyczerpująco i zrozumiale pod względem merytorycznym i prawnym uzasadniamy decyzje, stanowiska Urzędu i swój sposób postępowania.

Kierujemy się zasadą BEZSTRONNOŚCI. Jednakowo traktujemy wszystkie strony oraz uczestników prowadzonych spraw. Nie ulegamy naciskom i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań wynikających ze znajomości, pokrewieństwa czy przynależności. Nie bierzemy udziału w działaniach, które skutkowałyby podejrzeniem o stronniczość i osobiste korzyści, a nasz światopogląd nie ma wpływu na wykonywane przez nas obowiązki służbowe.

Kierujemy się zasadą RZETELNOŚCI. Pracujemy sumiennie, z zaangażowaniem i najlepszą wolą. Nie uchylamy się od odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań. Powściągliwie wypowiadamy opinie na temat Urzędu, Organów, innych instytucji, pracowników oraz interesantów. Jesteśmy wiarygodni i dotrzymujemy zobowiązań. Przestrzegamy porządku w miejscu pracy i dbamy o powierzone nam mienie.

SZANUJEMY INNYCH. Stosujemy zasadę, by wybierać takie postępowanie, jakiego sami chcielibyśmy doświadczyć od innych. Jesteśmy życzliwi i uprzejmi wobec interesantów. Postępujemy wobec nich z szacunkiem, cierpliwością, odpowiedzialnością, rozwagą i empatią. Jesteśmy koleżeńscy, uprzejmi i taktowni wobec tych, z którymi pracujemy. Swój szacunek okazujemy również schludnym wyglądem. Szanujemy także samych siebie, zachowujemy się z godnością i skromnością, dbając o dobre imię i wizerunek Urzędu.
SŁUŻBA PUBLICZNA stanowi dla nas nadrzędną wartość naszej pracy. Funkcjonujemy na podstawie prawa i zgodnie z prawem, strzegąc uzasadnionego interesu każdej osoby. O dobro publiczne troszczymy się z najwyższą starannością. Pamiętamy o służebnym charakterze wykonywanej pracy wobec ludzi i o tym, że jesteśmy dla nich.

Za nieprzestrzeganie zasad niniejszego kodeksu pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

 
Znajdujesz się:
Urząd Gminy Baranów Samorząd Urząd Gminy Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Baranowie

bip

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień przechowywania plików cookie na Twoim urządzeniu w naszej polityce plików cookie.

EU Cookie Directive Module Information