• visual_1.jpg
  • visual_2.jpg
  • visual_3.jpg

Sekretarz

Ilona Skiba

 

Do zakresu obowiązków Sekretarza Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Promocji należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1) kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego i Promocji

2) bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;

3) opracowywanie projektów Regulaminów obowiązujących w Urzędzie;

4) opracowywanie projektów podziału referatów na poszczególne stanowiska pracy;

5) opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskaw porozumieniu z kierownikami referatów;

6) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

7) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;

8) nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania interesantów;

9) nadzorowanie przygotowania projektów uchwał;

10) zapewnienie publikacji aktów prawa miejscowego;

11) wykonywanie innych zadań na polecenie lub upoważnienie Wójta;

12) koordynowanie spraw związanych z wyborami Prezydenckimi, doi Senatu, Parlamentu Europejskiego, Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa i przeprowadzeniem referendum na terenie Gminy;

13) koordynowanie i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

14) potwierdzenie własnoręczności podpisu;

15) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

Do zadań Sekretarza należy również utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.

 

 

 
Znajdujesz się:
Urząd Gminy Baranów Samorząd Urząd Gminy Sekretarz

bip

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień przechowywania plików cookie na Twoim urządzeniu w naszej polityce plików cookie.

EU Cookie Directive Module Information