• visual_1.jpg
 • visual_2.jpg
 • visual_3.jpg

Skarbnik

Marzena Żłobińska

 

Do zadań skarbnika należy:

 

 • kierowanie pracą Referatu Finansowego;
 • prowadzenia rachunkowości jednostki, w tym obowiązek stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów  (z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie spisu z natury), wyceny aktywów i pasywów oraz rozliczenia inwentaryzacji, sporządzenia sprawozdań finansowych i budżetowych;
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi po zatwierdzeniu dokumentów; 
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, prawidłowości operacji i jej zgodności z prawem, statutem jednostki oraz uregulowaniami zawartymi w wydanych zarządzeniach wewnętrznych;
 • składanie wniosków o ustalenie trybu, procedury, związanych z wykonywaniem prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej i budżetowej;
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 • przygotowanie projektu budżetu, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu;
 • przygotowanie sprawozdawczości budżetowej;
 • opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy
 
Znajdujesz się:
Urząd Gminy Baranów Samorząd Urząd Gminy Skarbnik

bip

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień przechowywania plików cookie na Twoim urządzeniu w naszej polityce plików cookie.

EU Cookie Directive Module Information