• visual_1.jpg
 • visual_2.jpg
 • visual_3.jpg

Wójt Gminy Baranów

alt

 

Bogumiła Lewandowska-Siwek

 

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 

 1. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
 2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy.
 3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 5. Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.
 6. Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań.
 7. Organizowanie narad z kierownikami referatów w celu omówienia prawidłowej realizacji zadań.
 8. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.
 9. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań.
 10. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Udzielanie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 12. Wydawanie upoważnień dla kierowników celem reprezentowania Gminy w imieniu Wójta.
 13. Pzyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych.
 14. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
 15. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin i uchwały Rady Gminy.
 16. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 17. Ustalanie regulaminu pracy Urzędu, wynagradzania pracowników oraz wewnętrznych przepisów porządkowych mających wpływ na sprawne funkcjonowanie Urzędu.
 18. Powierzanie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.
 19. Do zadań Wójta należy także bieżące utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.

 

 
Znajdujesz się:
Urząd Gminy Baranów Samorząd Wójt

bip

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień przechowywania plików cookie na Twoim urządzeniu w naszej polityce plików cookie.

EU Cookie Directive Module Information